ამერიკის ვიზა გაიცემა საქართველოს დედაქალაქში არსებული აშშ-ს საელჩოს საკონსულო სამსახურიდან.

რას ნიშნავს განაცხადის შევსება ვიზაზე და რა საბუთებია ამისათვის საჭირო?

ყველა მსურველ აპლიკანტს შეუძლია პირადად გააკეთოს განაცხადი ვიზის აღების მოთხოვნაზე. აღსანიშნავია, რომ ვიზის გაცემის პროცედურისას უდიდესი ყურადღება ეთმობა აპლიკანტის ფინანსურ მდგომარეობას. ამ შემთხვევაში აქცენტი კეთდება როგორც მყარ სოციალურ და ეკონომუკურ მდგომარეობაზე, ასევე წლიურ ფინანსურ ბრუნვაზე.

იმისათვის, რომ amerikis vizis მისაღები აპლიკაცია შეავსოთ, თქვენ დაგჭირდებათ მოქმედი საზღვარგარეთის პასპორტი, ასევე სამსახურის ცნობა თქვენი დამსაქმებლისგან.

თუკი საკუთარი ბიზნესი გაქვთ, მაშინ მოგიწევთ საჯარო რეესტრიდან ამონაწერის ამოღება მეწარმეობის შესახებ. საჭიროა აღნიშნულ საბუთებს თან დაურთოთ საბანკო ამონაწერი ბოლო 6 თვის ფინანსური ბრუნვის შესახებ, ასევე ბანკის მიერ გაცემული ცნობა დანაზოგის შესახებ.

თუკი დაოჯახებული ხართ, მაშინ მოგიწევთ ასევე ქორწინების მოწმობის წარდგენაც. ამ ყველაფერთან ერთად აუცილებელია წარადგინოთ საკონსულოს მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

რა ღირს სავიზო მომსახურება?

სასწავლო ვიზისა და ტურისტული ან საქმიანი B1/B2 ვიზების მოსაკრებელი შეადგენს 160 აშშ დოლარს.

როგორია ამერიკის ვიზის მოპოვების შანსები?

ზოგადად კონკრეტული პიროვნების მაგალითზე საკმაოდ ძნელია იმის განსაზღვრა, თუ რამხელა შანსი აქვს მას ამერიკის ვიზის აღების. მაგრამ, საერთო წესის მიხედვით აპლიკანტის მიერ amerikis vizis აღების შანსზე გავლენას ახდენს მისი სოციალური და ეკონომიკური კავშირები საკუთარი ქვეყნის ფარგლებში. რაც უფრო მკაფიოდ შეძლებთ კონსულისთვის იმის დანახებას, რომ რეალიზებული ხართ საკუთარ ქვეყანაში და ასევე სამომავლო წინსვლის პერსპექტივაც გაგაჩნიათ, მით უფრო გაგეზრდებათ აშშ-ს ვიზის მიღების შანსი.

რა დრო სჭირდება აშშ-ს ვიზის გაცემას საკონსულოს მიერ?

კონკრეტული აპლიკანტებისათვის აშშ-ს ვიზის მიღების ვადები დამოკიდებულია პირველ რიგში საკონსულოში არსებულ რიგებზე. ზოგადად ამ პროცესში რიგების ხანგრძლივობა ორ კვირას არ აჭარბებს, თუმცა ისეთ აქტიურ სეზონებზე, როგორიცაა გაზაფხული და ზაფხული, შესაძლოა 1 თვემდეც გაიზარდოს. აღსანიშნავია, რომ საკონსულოში გასაუბრების დღესვე ხდება ცნობილი, გაიცემა თუ არა აპლიკანტზე ამერიკის ვიზა.

თბილისი ნიუ იორკის

გამგზავრების თარიღი დაბრუნების თარიღი გაჩერებები ავიახაზები ბილეთის მოძებნა

30.04.2020

07.05.2020

1 stop

ავიაბილეთები 2 246 -დან

04.05.2020

11.05.2020

1 stop

ავიაბილეთები 1 630 -დან

01.06.2020

08.06.2020

1 stop

ავიაბილეთები 1 610 -დან

01.07.2020

01.10.2020

1 stop

ავიაბილეთები 1 740 -დან

24.08.2020

31.08.2020

2 stops

ავიაბილეთები 1 810 -დან

23.09.2020

30.09.2020

1 stop

ავიაბილეთები 1 714 -დან

14.10.2020

21.10.2020

1 stop

ავიაბილეთები 1 682 -დან

08.11.2020

15.11.2020

1 stop

ავიაბილეთები 1 682 -დან

22.12.2020

29.12.2020

1 stop

ავიაბილეთები 1 714 -დან

22.01.2021

29.01.2021

1 stop

ავიაბილეთები 1 682 -დან

08.02.2021

23.02.2021

1 stop

ავიაბილეთები 1 739 -დან

შენიშვნა: აღნიშნული ინფორომაცია არის სარეკომენდაციო ხასიათის და Avia.ge ამ ეტაპზე არ სთავზობს მომხმარებლს სავიზო მომსახურებას

samogzauro dazgveva