2024 წლის 28 მაისიდან, საქართველოს მოქალაქეებს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში უვიზოდ მოგზაურობა შეუძლიათ.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საქართველოს მოქალაქემ ჩინეთის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის დროს, თან უნდა იქონიოს: პასპორტი, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ჩინეთში ყოფნის პერიოდს, არანაკლებ 6 თვით, სამოგზაურო დაზღვევა და სასტუმროს ჯავშანი.

აღსანიშნავია, რომ ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, მესაზღვრე ოფიცერი იტოვებს უფლებას, ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტა პირის ქვეყანაში შეშვება/არშეშვებაზე.

თბილისი ურუმჩი

გამგზავრებადაბრუნებაგაჩერებაავიაკომპანიაბილეთების პოვნა
14 ივნისი 202417 ივნისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
15 ივნისი 202422 ივნისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
16 ივნისი 202423 ივნისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
17 ივნისი 202424 ივნისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
18 ივნისი 202421 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 447 -დან
19 ივნისი 202426 ივნისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
20 ივნისი 202430 ივნისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 219 -დან
21 ივნისი 202428 ივნისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 847 -დან
22 ივნისი 20245 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 928 -დან
23 ივნისი 202430 ივნისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
24 ივნისი 20241 ივლისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
25 ივნისი 20242 ივლისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
26 ივნისი 20243 ივლისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
27 ივნისი 20248 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 942 -დან
28 ივნისი 20245 ივლისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
29 ივნისი 20246 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 2 097 -დან
30 ივნისი 20247 ივლისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
1 ივლისი 20246 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 876 -დან
2 ივლისი 20246 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 845 -დან
3 ივლისი 202410 ივლისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
4 ივლისი 202412 ივლისი 20242 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 630 -დან
5 ივლისი 202412 ივლისი 20242 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 736 -დან
6 ივლისი 202420 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 868 -დან
7 ივლისი 202414 ივლისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
8 ივლისი 202415 ივლისი 20242 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 954 -დან
9 ივლისი 202416 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 859 -დან
10 ივლისი 202414 ივლისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
11 ივლისი 202414 ივლისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
12 ივლისი 202419 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 782 -დან
13 ივლისი 202417 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 728 -დან
14 ივლისი 202421 ივლისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
15 ივლისი 202416 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 676 -დან
16 ივლისი 202423 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 553 -დან
17 ივლისი 202424 ივლისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
18 ივლისი 202425 ივლისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
19 ივლისი 202429 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 639 -დან
20 ივლისი 202429 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 624 -დან
21 ივლისი 202428 ივლისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
22 ივლისი 202429 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 559 -დან
23 ივლისი 202430 ივლისი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 676 -დან
24 ივლისი 202431 ივლისი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
25 ივლისი 20241 აგვისტო 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
26 ივლისი 20242 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 722 -დან
27 ივლისი 20243 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 865 -დან
28 ივლისი 20244 აგვისტო 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
29 ივლისი 20246 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 556 -დან
30 ივლისი 20246 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 553 -დან
31 ივლისი 202411 აგვისტო 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 291 -დან
1 აგვისტო 202413 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 633 -დან
2 აგვისტო 20249 აგვისტო 20242 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 736 -დან
3 აგვისტო 202410 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 665 -დან
4 აგვისტო 202411 აგვისტო 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
5 აგვისტო 202412 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 665 -დან
6 აგვისტო 202413 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 613 -დან
7 აგვისტო 202414 აგვისტო 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
8 აგვისტო 202415 აგვისტო 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
9 აგვისტო 202416 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 722 -დან
10 აგვისტო 202417 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 513 -დან
11 აგვისტო 202418 აგვისტო 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
12 აგვისტო 202419 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 573 -დან
13 აგვისტო 202420 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 461 -დან
14 აგვისტო 202421 აგვისტო 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
16 აგვისტო 202423 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 659 -დან
17 აგვისტო 202424 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 619 -დან
18 აგვისტო 202425 აგვისტო 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
19 აგვისტო 202426 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 467 -დან
20 აგვისტო 202427 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 461 -დან
21 აგვისტო 202428 აგვისტო 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
22 აგვისტო 202429 აგვისტო 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
23 აგვისტო 202430 აგვისტო 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
24 აგვისტო 202431 აგვისტო 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 467 -დან
26 აგვისტო 20242 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 467 -დან
27 აგვისტო 20243 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 461 -დან
28 აგვისტო 20244 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
29 აგვისტო 20245 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 452 -დან
30 აგვისტო 20246 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 452 -დან
31 აგვისტო 20247 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 452 -დან
1 სექტემბერი 20248 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 452 -დან
2 სექტემბერი 20249 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 467 -დან
3 სექტემბერი 202410 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
4 სექტემბერი 202411 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
5 სექტემბერი 202412 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
6 სექტემბერი 202413 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
7 სექტემბერი 202414 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 418 -დან
8 სექტემბერი 202415 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
9 სექტემბერი 202416 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 418 -დან
10 სექტემბერი 202421 სექტემბერი 20242 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 914 -დან
11 სექტემბერი 202418 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
12 სექტემბერი 202419 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
13 სექტემბერი 202420 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 452 -დან
14 სექტემბერი 202421 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 418 -დან
15 სექტემბერი 202422 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
16 სექტემბერი 202423 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 418 -დან
17 სექტემბერი 202424 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
18 სექტემბერი 202425 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
19 სექტემბერი 202426 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
20 სექტემბერი 202427 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 452 -დან
21 სექტემბერი 202428 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 467 -დან
22 სექტემბერი 202429 სექტემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
23 სექტემბერი 202430 სექტემბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 418 -დან
24 სექტემბერი 20241 ოქტომბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
25 სექტემბერი 20242 ოქტომბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
26 სექტემბერი 202414 ოქტომბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
27 სექტემბერი 20244 ოქტომბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
28 სექტემბერი 20245 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 418 -დან
29 სექტემბერი 20246 ოქტომბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
30 სექტემბერი 20247 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 418 -დან
1 ოქტომბერი 20247 ოქტომბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
2 ოქტომბერი 20249 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაChina Southern Airlinesავიაბილეთები 5 678 -დან
3 ოქტომბერი 202410 ოქტომბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
4 ოქტომბერი 202411 ოქტომბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
5 ოქტომბერი 202412 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 418 -დან
7 ოქტომბერი 202414 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 418 -დან
10 ოქტომბერი 202417 ოქტომბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
11 ოქტომბერი 202418 ოქტომბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
12 ოქტომბერი 202419 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 418 -დან
14 ოქტომბერი 202421 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 418 -დან
17 ოქტომბერი 202424 ოქტომბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
18 ოქტომბერი 202425 ოქტომბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
19 ოქტომბერი 202426 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაAir Astanaავიაბილეთები 1 418 -დან
21 ოქტომბერი 202428 ოქტომბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
22 ოქტომბერი 202429 ოქტომბერი 20241 ᲒაჩერებაUzbekistan Airwaysავიაბილეთები 4 467 -დან
24 ოქტომბერი 202431 ოქტომბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
25 ოქტომბერი 20241 ნოემბერი 20241 ᲒაჩერებაChina Southern Airlinesავიაბილეთები 5 678 -დან
26 ოქტომბერი 20242 ნოემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
28 ოქტომბერი 20244 ნოემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
29 ოქტომბერი 20245 ნოემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
31 ოქტომბერი 20247 ნოემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
2 ნოემბერი 20249 ნოემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
4 ნოემბერი 202411 ნოემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 286 -დან
5 ნოემბერი 202412 ნოემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
7 ნოემბერი 202414 ნოემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
11 ნოემბერი 202418 ნოემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
12 ნოემბერი 202419 ნოემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
14 ნოემბერი 202421 ნოემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
18 ნოემბერი 202425 ნოემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
19 ნოემბერი 202426 ნოემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
23 ნოემბერი 202430 ნოემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
25 ნოემბერი 20242 დეკემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
26 ნოემბერი 20243 დეკემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
28 ნოემბერი 20245 დეკემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
30 ნოემბერი 20247 დეკემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
2 დეკემბერი 20249 დეკემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
3 დეკემბერი 202410 დეკემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
5 დეკემბერი 202412 დეკემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან
10 დეკემბერი 202417 დეკემბერი 2024პირდაპირიChina Southern Airlinesავიაბილეთები 2 120 -დან

 

ჩინეთის მიმართულებით პირდაპირ რეგულარულ ფრენებს ავიაკომპანია China Southern Airlines -ი ასრულებს. რეისები კვირაში 3 სიხშირით, ყოველ ორშაბათს, ხუთშაბათს და შაბათს, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი -დან ურუმჩის აეროპორტში ხორციელდება. ასევე, ახლახანს ცნობილი გახდა, რომ ავიაკომპანია Korean Air სეზონურ ჩარტერულ ფრენებს შემოგვთავაზებს ინჩეონსა და თბილისს შორის.

საქართველოს მოქალაქეს საშუალება ეძლევა, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, უვიზოდ შესვლის შემდეგ, ქვეყანაში ერთჯერადად 30 დღე დაჰყოს. გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს მოქალაქისთვის ჩინეთში უვიზოდ გამგზავრების და ქვეყანაში ყოფნის ხანგრძლივობა, 180 დღიან პერიოდში, 90 დღეს არ უნდა აღემატებოდეს.

საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის მთავრობას შორის, “ორდინალური პასპორტების მფლობელთა სავიზო მოთხოვნებისგან ორმხრივად გათავისუფლების შესახებ შეთანხმება“ 2024 წლის 10 აპრილს გაფორმდა. საქართველომ ჩინეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლა 2023 წლის 11 სექტემბერს შემოიღო.

შეიძინე ჩინეთის ავიაბილეთები ყველაზე იაფად Avia.ge -ზე. დაგვირეკე: 551 907 907 ხელმისაწვდომია ვაიბერიც.

kompensacia frenebze
kompensacia frenebze
წინა სტატიაშიქვიზი: გამოიცანი მუნიციპალიტეტი გერბის მიხედვით
შემდეგი სტატიაქვიზი: გამოიცანი ქვეყანა სანაპიროს მიხედვით
0 0 votes
შეაფასე სტატია
Subscribe
Notify of
0 კომენტარები
Inline Feedbacks
View all comments